Værksteder

Generelt: Alle medlemmer sørger selv for at anskaffe deres materialer, eller tage initiativ til fællesindkøb af materialer.


Link til medlemmers hjemmesider kan findes her

Bestyrelsen

Formand: Ulla Bjerring

Kasserer: Viggo Neble Jensen

Sekretær: Kirsten Marie Rosenberg

Best.medlemmer: Tove Søndergaard, Kirsten Jensen,

Suppleanter: Line Jørgensen,  og Anne Juulager

Revisor: Randi Thelin

Revisor suppleant: Illa jepsen

Glasværkstedet:


I Glasværkstedet er der to ovne, en stor og en lille bordovn.

De medlemmer der arbejder i glasværkstedet har kendskab til  at skære, fuse og slumpe glas.

Der er god mulighed for at eksperimenterer, og medlemmerne inspirerer også hinanden med deres værker. 2-4 gange om året holder "glasfolket" fællesmøder i kælderen.

Her kommer billeder fra glasværkstedet

Malerværkstedet:


Vi har et stort lokale, hvor der er stafelier til rådighed og opbevaringsplads i et rimeligt omfang. Belysningen er særdeles god med en farvetemperatur så tæt på dagslyset, at du ikke vil mærke nogen forskel.

Det er op til medlemmerne eventuelt at finde sammen for at male og inspirere hinanden, og hvis der er tilstrækkelig tilslutning, vil der også være mulighed for at arrangere diverse studieaftener.

Ler og stentøjsværkstedet:


I Kunstnerkælderen kan man arbejde med både stentøj og lertøj. Der er indrettet to keramikværksteder, et for hver lertype med hver sin ovn.


Der er ingen undervisning, derfor forventes det at nye brugere har den nødvendige baggrundsviden til at kunne arbejde på egen hånd fra start til slut. Man vil dog altid få en grundig introduktion til værkstedernes indretning og arbejdsgange samt evt. en genopfriskning af gammel viden. 


Der brændes efter aftale/behov, kun de ovnansvarlige må fylde, starte og tømme ovnene.


Værkstederne er forsynet med elektrisk drejeskive, bordarbejdspladser og diverse mindre redskaber, det øvrige må man selv medbringe. Ler køber man selv, vi rådgiver dog gerne.


Begge værksteder råder over et mindre lager af glasurer, som man kan benytte mod betaling.


Stentøjsafdelingen afholder regelmæssige mødedage, hvor man arbejder, udveksler ideer og inspiration osv. Derudover kan man selv aftale arbejdsdage eller bare komme og gå som man har lyst til.


Tekstil og grafik

(non toxi)