Værksteder

En kort introduktion af nogle af værkstederne

Bestyrelsen

Formand: Ulla Bjerring

Kasserer: Viggo Neble Jensen

Sekretær: Kirsten Marie Rosenberg

Best.medlemmer: Illa Jepsen, Tanya Jensen,

Suppleanter: Kirsten Jensen, Gita Grüning

Revisor: Jens Pallesen

Revisor suppleant: Britt Møller Nielsen 

OBS! Der kan desværre ikke optages flere medlemmer på keramik- og glasværkstederne men kun på maler- og grafikværkstedet (se regler for grafikværkstedet).


Generelt: Alle medlemmer sørger selv for at anskaffe deres materialer, eller tage initiativ til fællesindkøb af materialer.


Link til medlemmers hjemmesider kan findes her


Glasværkstedet:


I Glasværkstedet er der to ovne, en stor og en lille bordovn.

De medlemmer, der arbejder i glasværkstedet, skal have kendskab  til  at skære, fuse og slumpe glas, samt kende betydningen af de forskellige glastyper i forbindelse med brænding.

Der er god mulighed for at eksperimenterer, og medlemmerne inspirerer også hinanden med deres værker. 2-4 gange om året holder "glasfolket" fællesmøder.

billedkunst: 


Vi har et mindre lokale, hvor der er stafelier til rådighed og opbevaringsplads i et begrænset omfang. 

Det er op til medlemmerne eventuelt at finde sammen for at male og inspirere hinanden, og hvis der er tilstrækkelig tilslutning, vil der også være mulighed for at arrangere diverse studieaftener.

grafik kulturhuset


Værkstederne er forsynet med elektrisk drejeskive, bordarbejdspladser og diverse mindre redskaber, det øvrige må man selv medbringe. Ler køber man selv, vi rådgiver dog gerne.


værkstedets medlemmer afholder regelmæssige mødedage, hvor man arbejder, udveksler ideer og inspiration osv. Derudover kan man selv aftale arbejdsdage eller bare komme og gå som man har lyst til.


Ler og stentøjsværkstedet:


I Kunstnerkælderen kan man arbejde med både stentøj og lertøj. 


Der er ingen undervisning, derfor forventes det at nye brugere har den nødvendige baggrundsviden til at kunne arbejde på egen hånd fra start til slut. Man vil dog altid få en grundig introduktion til værkstedets indretning og arbejdsgange samt evt. en genopfriskning af gammel viden. 


Der brændes efter aftale/behov, kun de ovnansvarlige må fylde, starte og tømme ovnene.

Grafik værkstedet:

For at benytte værkstedet, skal brugerne  have deltaget på et kursus i brug af maskiner.

Kurserne afholdes af Bo Rødding, som har tilsynet med værkstedet.

Bo vil løbende lave kurser