Kontakt

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen via skemaet

Du har også mulighed for at se flere af medlemmernes hjemmesider ved at klikke på deres navne:


Bestyrelsen

Formand: Ulla Bjerring

Kasserer: Viggo Neble Jensen

Sekretær: Kirsten Marie Rosenberg

Best.medlemmer: Illa Jepsen, Tanya Jensen,

Suppleanter: Kirsten Jensen, Gita Grüning

Revisor: Jens Pallesen

Revisor suppleant: Britt Møller Nielsen